fot. Krystian Jacobson

Uprzejmie informujemy, że od dnia 13.02.2016 r. (sobota) na wniosek Pasażerów oraz Rady Osiedla Łęgnowo wprowadzimy korekty w rozkładzie jazdy linii autobusowej nr 73. Zmiany w rozkładzie jazdy uwzględniają m.in. lepsze skomunikowanie linii nr 73 z liniami tramwajowymi w kierunku do centrum oraz w kierunku powrotnym, jak również poprawę możliwości dojazdu dzieci do szkół oraz Pasażerów dojeżdżających do zakładów pracy w rejonie Łęgnowa i Kapuścisk.

Informujemy również, że od dnia 16.02.2016 r. (wtorek) wprowadzimy minutowe korekty w rozkładach jazdy linii tramwajowych nr 7 i 9.

Korekta rozkładu jazdy linii nr 9 uwzględnia m.in. sugestie Pasażerów dojeżdżających do zakładów pracy przy ul. Toruńskiej.