Przegląd przystanków komunikacji miejskiej
Nasz pracownik odpowiedzialny za codzienne przeglądy stanu przystanków komunikacji miejskiej, podczas wykonywania obowiązków zaobserwował osobę, która bez naszego zezwolenia rozklejała ogłoszenia w wiatach przystankowych.


Przypominamy, że Kodeks wykroczeń przewiduje w takim przypadku, cytując za art. 63a. Kodeksu za: Bezprawne umieszczenie ogłoszenia lub plakatu:
§ 1. Kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nie przeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 1a. Podżeganie i pomocnictwo są karalne.
§ 2. W razie popełnienia wykroczenia można orzec przepadek przedmiotów służących lub przeznaczonych do popełnienia wykroczenia, choćby nie stanowiły własności sprawcy oraz nawiązkę w wysokości do 1500 złotych lub obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.
(Dz.U.2015.0.1094 t.j. - Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń)

Do zdarzenia doszło 07 marca po godz. 17:30 na przystanku Glinki/Szpitalna. Oficer przystankowy natychmiast poinformował policję. Sprawca został ujęty i ukarany grzywną w wysokości 500 zł. Na usuwanie nielegalnych ogłoszeń i skutków wandalizm przeznaczamy każdego roku ponad 100 tysięcy złotych. Ofiarą chuligańskich wybryków w ostatnim czasie pada również nowa infrastruktura przystankowa na linii tramwajowej do Fordonu. Wśród najpopularniejszych zniszczeń pojawia się nielegalne wyklejanie ogłoszeń, podpalanie rozkładów jazdy, zamalowywanie rozkładów jazdy, malowanie sprayem, malowanie flamastrami i markerami. Zdarzają się także przypadki rozbijania monitorów dynamicznej informacji pasażerskiej i wybijania szyb w wiatach, to nie tylko bardzo niebezpieczne dla samego sprawcy, ale przede wszystkim najbardziej kosztowne dla podatników naprawy. Już w tym roku wydaliśmy kilka tysięcy złotych na naprawy, a przed nami jeszcze dziesięć miesięcy 2016 roku.