baltycka60i33nW  związku  z  remontem  nawierzchni  ulicy  Bałtyckiej  na  odcinku  od  ulicy M. Skłodowskiej-Curie do ulicy B. Głowackiego od soboty 24 czerwca br. autobusy linii nr 60 i 33N będą skierowane na trasy czasowo zmienione:

- linia nr 60 od przystanku Skłodowskiej-Curie / Jurasza ulicami: M. Skłodowskiej-Curie, St. Wyszyńskiego, Powstańców Wielkopolskich, Gajową, B. Głowackiego. Przystanki wyłączone  z  obsługi  pasażerskiej:  Skłodowskiej-Curie  /  Gajowa  (w  obydwu kierunkach),  Bałtycka  /  Skłodowskiej-Curie,  Bałtycka  /  Głowackiego  (w  obydwu kierunkach),  Skłodowskiej-Curie  /  Bałtycka.  Przystanki  na  trasie  objazdowej:  rondo Skrzetuskie  (dla  kierunku  Błonie  przystanek  tymczasowy  usytuowany  na  ulicy M.  Skłodowskiej-Curie),  Powstańców  Wielkopolskich  /  Wyszyńskiego  (dla  kierunku Błonie  Wyszyńskiego  /  Powstańców  Wielkopolskich),  Głowackiego  /  Gajowa, Głowackiego / Bałtycka.
 
- Linia  nr  33N  od  przystanku  Powstańców  Wielkopolskich  /  Lelewela  ulicami: Powstańców Wielkopolskich, St. Wyszyńskiego, M. Skłodowskiej-Curie do przystanku Skłodowskiej-Curie  /  Bałtycka.  Przystanki  wyłączone  z  obsługi  pasażerskiej: Powstańców Wielkopolskich / Wyszyńskiego, Głowackiego / Gajowa, Głowackiego / Bałtycka,  Bałtycka  /  Skłodowskiej-Curie.  Przystanki  na  trasie  objazdowej: Wyszyńskiego / Powstańców Wielkopolskich, Skłodowskiej-Curie / Gajowa (w obydwu kierunkach),  Skłodowskiej-Curie  /  Bałtycka  (dla  kierunku  Piaski),  Powstańców Wielkopolskich / Wyszyńskiego (dla kierunku Piaski, przystanek linii nr 65 i 68).