rejestracja-111Od 1 stycznia 2024 roku właścicieli pojazdów  czekają ważne zmiany.
Kupując samochód będziesz miał obowiązek szybko go zarejestrować.
Jeżeli tego nie zrobisz, zapłacisz karę w wysokości nawet kilku tysięcy złotych.
Zmiany w przepisach dotyczą zarówno prywatnych właścicieli jak i handlarzy samochodami.

Od 1 stycznia 2024 roku właściciel nowego pojazdu będzie miał obowiązek złożyć wniosek o jego rejestrację w terminie 30 dni od dnia: 
- nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego spoza Unii Europejskiej;
- sprowadzenia pojazdu z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Przedsiębiorcy handlujący samochodami wniosek o rejestrację pojazdu będą mogli złożyć w terminie do 90 dni.

grunwaldzka-5Niewywiązanie się z w/w obowiązków we wskazanych terminach skutkować będzie karą pieniężną.
Niezłożenie wniosku o rejestrację pojazdu w terminie do 30 dni podlegać będzie karze w wysokości 500 zł a dla handlarzy pojazdami do 1000 zł (przy terminie 90 dni)

Stawka wzrośnie jednak powyżej 180 dni, bo wtedy kierowca podlegać będzie karze w wysokości 1000 zł a przedsiębiorca - 2000zł.

Obowiązek zgłoszenia sprzedaży auta pozostaje bez zmian. Mamy na to 30 dni, a opóźnienie może kosztować 250 zł.

park-lipiec-2Pamiętaj:
Do rejestracji samochodu w wydziale komunikacji potrzebne są:

dokument tożsamości, dowód zakupu lub własności pojazdu, dotychczasowe tablice rejestracyjne pojazdu, zaświadczenie z badania technicznego, aktualna polisa do wglądu oraz wniosek o rejestrację, wypełniany najczęściej już w urzędzie.