sugero-2W dobie coraz większej liczby pojazdów, sukcesywnie wprowadzamy zmiany, które mają poprawić bezpieczeństwo pieszych i upłynnić ruch w centrum miasta. Na bydgoskich osiedlach pojawiły się już skrzyżowania równorzędne, pasy rowerowe czy kontraruch rowerowy. 
W ostatnim czasie wprowadziliśmy też przejścia sugerowane. 

sugero-4To nowe rozwiązanie do którego musimy się nie tylko przyzwyczaić, ale którego musimy się też nauczyć.


10 kwietnia wraz z bydgoskimi Policjantami przeprowadziliśmy akcję edukacyjną na jednym z takich skrzyżowań, aby informować pieszych o wprowadzonych rozwiązaniach. 

Zwracaliśmy uwagę pieszych na obowiązek zatrzymania się i zachowania ostrożności w trakcie przekraczania jezdni. Często bowiem zapominamy, że na przejściach sugerowanych, pieszy nie ma pierwszeństwa przed nadjeżdżającym pojazdem !

Wierzymy, że podobnie jak w innych miastach, przejścia sugerowane staną się u nas równie popularne i mieszkańcy z czasem się do nich przyzwyczają. Te rozwiązania ułatwia bowiem komunikację wewnątrz osiedlową i wpływa pozytywnie na bezpieczeństwo.

sugero-1Przejście sugerowane jest to nieoznakowane ale dostosowane technicznie miejsce, które umożliwia pieszym przekraczanie jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska.
Należy jednak pamiętać, że nie jest to przejście dla pieszych, dlatego nie mamy tu znaków informujących o przejściu czy „zebr" wymalowanych na jezdni.

Takie rozwiązania wprowadziliśmy w ostatnim czasie, szczególnie na ulicach jednokierunkowych, gdzie nie ma ruchu tranzytowego czy autobusowego, a prędkość dozwolona wynosi zaledwie  30km/h
Przejścia sugerowane, które  można stosować częściej niż przejścia dla pieszych, pozwalają na większą swobodę w poruszaniu się pieszych. Takie rozwiązanie wymusza też na pieszych zachowanie większej ostrożności w trakcie przekraczania jezdni.

Do tej pory przejścia sugerowane wprowadziliśmy w 42 lokalizacjach m.in: na ul. Pestalozziego, ul.Łużyckiej, ul. Sportowej, ul. Rejtana czy Placu Piastowskim.
Standardowe przejścia dla pieszych pozostawiliśmy jednak w obrębie szkół.

sugerowane-4To nie nowość
Sugerowane przejścia dla pieszych są bardzo często stosowane na drogach krajowych oraz w innych polskich miastach jak: Gdańsk, Warszawa czy Szczecin.
Z badań wynika, że na przejściach sygerowanych dochodzi do dwa razy mniejszej liczby wypadków, niż na standardowych „zebrach". Pieszy przechodząc na drugą stronę jezdni zmuszony jest bowiem zachować większą ostrożność i podstawowe zasady bezpieczeństwa.

sugero-6Same przejścia dla pieszych wcale nie zwiększają bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu. 
Jak wynika z ostatnich statystyk policyjnych, rośnie liczba zabitych i rannych wśród niechronionych użytkowników ruchu. To właśnie piesi coraz czeście wchodzą na jezdnie, nie zachowując ostrożności lub spoglądając w telefon.

Pamiętaj:
- zachowaj ostrożność na oznakowanych przejściach dla pieszych oraz przejściach sugerowanych.
- przejście sugerowane pozwala przejść na drugą stronę TYLKO po upewnieniu, że nie nadjeżdża żaden pojazd
- NIE MASZ PIERWSZEŃSTWA przed pojazdem !
- przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych, jest dozwolone tylko jeżeli odległość od przejścia przekracza 100 m