NATO-1Rok 2024 jest w naszym mieście obchodzony jako Rok NATO i JFTC.
To podkreślenie roli Bydgoszczy jako "polskiej stolicy NATO".
Z tej też okazji od 16 marca w naszym mieście kursuje specjalny, jubileuszowy tramwaj wymalowany w symbole NATO i Bydgoszczy.
Pasażerowie mogą go już napotkać na regularnych liniach.

NATO-555W tym roku mija 25 lat od przyjęcia Polski do Paktu Północnoatlantyckiego.
Podstawą jego działania jest Traktat północnoatlantycki podpisany 4 kwietnia 1949 r. w Waszyngtonie (w tym roku świętować będziemy jego 75-lecie).
Celem powołania NATO było gwarantowanie wolności oraz bezpieczeństwa państwom członkowskim Sojuszu przy użyciu środków politycznych i wojskowych.

NATO-2Kilka lat po akcesji Polski do NATO w Bydgoszczy powstało Centrum Szkolenia Sił Połączonych (Joint Force Training Centre) podległe Sojuszniczemu Dowództwu ds. Transformacji.
Oficjalne otwarcie miało to miejsce 31 marca 2004 r.
W tym roku obchodzona jest zatem 20 rocznica powstania placówki.


Zadaniem JFTC jest szkolenie oficerów z krajów wchodzących w skład NATO oraz krajów współdziałających w ramach programu Partnerstwo dla Pokoju, a także upowszechnianie najnowszych technologii i rozwiązań w zakresie działań na szczeblu taktycznym. Co roku w Centrum organizowane są wykłady seminaria, konferencje i ćwiczenia dla oficerów.
Od 2009 roku siedziba JFTC mieści się przy ul. Szubińskiej.

NATO-3Bydgoski ośrodek jest jednym z zaledwie dwóch centrów szkoleniowych Sił Sojuszniczych na świecie – drugi, Joint Warfare Centre jest w Norwegii (Stavanger).

W Bydgoszczy swoje siedziby mają także: 3. Batalion Łączności NATO, Centrum Eksperckie Policji Wojskowych NATO oraz Jednostka Integracji Sił Sojuszu Północnoatlantyckiego, a także Zespół Wsparcia Teleinformatycznego NATO w Bydgoszczy.

Obecność tak licznej reprezentacji wpływa na ugruntowanie pozycji Bydgoszczy jako "polskiej stolicy NATO", a także na promocję naszego miasta w świecie.
Dlatego też Radni zdecydowali o ogłoszeniu roku 2024 - Rokiem NATO i JFTC.


NATO-4Dla upamiętniania tego wydarzenia od 16 marca po Bydgoszczy kursuje specjalny tramwaj wymalowany w symbole NATO i Bydgoszczy.
To już kolejne grafiki na bydgoskim tramwaju.
W ubiegłym roku tramwaj, któremu patronuje Andrzej Szwalbe również zyskał oryginalne grafiki.
Przypominają one o dokonaniach honorowego obywatela Bydgoszczy, który uczynił z naszego miasta, jeden z najważniejszych ośrodków kultury w Polsce.