W dniu 15.01.2021 r. Zamawiający: Miasto Bydgoszcz, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.), zamieszcza w poniższym pliku Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2 0 2 1  - Wersja nr 1, zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.01.2021 nr 2021/BZP 00000791/01/P.

Załączniki:
Pobierz plik (2021_BZP 00000791_01_P.pdf)2021_BZP 00000791_01_P.pdf[ ]64 kB