W dniu 28.09.2021 r. Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, zgodnie z art. 23 ust 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.), zamieszcza w poniższym pliku Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2 0 2 1 - Wersja nr 13, zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.09.2021 nr 2021_BZP 00000791_13_P (aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.09.2021 nr 2021/BZP 00000791/12/P).

Załączniki:
Pobierz plik (2021_BZP 00000791_13_P.pdf)2021_BZP 00000791_13_P.pdf[ ]73 kB