W dniu 14.01.2022 r. Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zamieszcza w poniższym pliku Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2 0 2 2  - wersja nr 1, zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.01.2022 r. pod nr 2022/BZP 00018895/01/P.

Załączniki:
Pobierz plik (2022_BZP 00018895_01_P.pdf)2022_BZP 00018895_01_P.pdf[ ]102 kB