W dniu 07.12.2022 r. Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1710 z póź. zm.), zamieszcza w poniższym pliku Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2 0 2 2 - Wersja nr 24, zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.12.2022 r. pod nr 2022/BZP 00018895/24/P (aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.11.2022 r. pod nr 2022/BZP 00018895/23/P

Załączniki:
Pobierz plik (2022_BZP 00018895_24_P.pdf)2022_BZP 00018895_24_P.pdf[ ]117 kB