W dniu 20.06.2023 r. Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1710 z póź. zm.), zamieszcza w poniższym pliku Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2 0 2 3 - Wersja nr 10, zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.06.2023 r. pod nr 2022/BZP 00526383/10/P (aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.06.2023 r. pod nr 2022/BZP 00526383/09/P).

Załączniki:
Pobierz plik (2022_BZP 00526383_10_P.pdf)2022_BZP 00526383_10_P.pdf[ ]110 kB