W dniu 11.10.2023 r. Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023, poz.1605), zamieszcza w poniższym pliku Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2 0 2 3 - Wersja nr 18, zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.10.2023 r. pod nr 2022/BZP 00526383/18/P (aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.09.2023 r. pod nr 2022/BZP 00526383/17/P).

Załączniki:
Pobierz plik (2022_BZP 00526383_18_P.pdf)2022_BZP 00526383_18_P.pdf[ ]123 kB