Zamawiający, w dniu 16.07.2014 r., przekazał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zamówieniu pn: "Opracowanie dokumentacji projektowych dla przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach zadania pn. Przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od pętli Magnuszewska do węzła komunikacyjnego Wojska Polskiego - Szarych Szeregów - Bełzy”.

Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, specyfikację istotnych warunków zamówienia, Zamawiający udostępni na stronie internetowej od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (z wyjatkiem soboty, niedzieli oraz świąt).

 

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

1. ws.formalnych (dot. procedury przetargowej) Adrianna Wróbel - tel: 0048 52-582-27-69.

ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia) Paweł Winiarski - tel: 0048 52-582-27-72

Termin składania ofert na dzień:26.08.2014r o godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert na dzień: 26.08.2014r o godz. 10:30.

W dniu 18.07.2014 r., ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.U.E) Nr 2014/S 136-244397 i jego treść udostępniono w pliku poniżej.

W związku z powyższym, Zamawiający udostępnia specyfikację istotnych warunków zamówienia (do pobrania w plikach poniżej).

Odpowiedzi na pytania z dnia 04.08.2014 r., Zamawiający zamieszcza w poniższym pliku.

Zamawiajacy w dniu 22.08.2014 r., udostępnia załączniki w wersji edytowalnej, na prośbę Wykonawców.