Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174 a, 85-844 Bydgoszcz,

wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych

pn.: Budowa mostu przez Kanał Bydgoski z przebudową Węzła Zachodniego w Bydgoszczy Etap II-a,

zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

 

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

 

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

 

Numer sprawy: 039

 

Data wszczęcia postępowania: środa, 13.08.2014 r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu: BZP, Nr 270246-2014, data zamieszczenia 13.08.2014 r.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 02.09.2014 r. o godz. 10:45.

Termin otwarcia ofert: w dniu 02.09.2014 r. o godz. 11:00.

 

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

1. ws. formalnych (dot. procedury przetargowej): Bogna Klimczewska - tel.: 52-582-27-97 lub Małgorzata Bardzińska -tel.: 52-582-27-70,

2. ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia): Janusz Nowacki - tel.: 52-582-27-59 lub Jerzy Naparło - tel.: 52-582-27-50.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej (e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Treść OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) udostępniono w poniższych plikach.

 

W dniu 27.08.2014r Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy dokonuje zmiany treści SIWZ (zmiana SIWZ nr 1), w związku z powyższym zmienia się:

Termin składania ofert na dzień: 11.09.2014 r. godz. 10:45.

Termin otwarcia ofert na dzień: 11.09.2014r. godz. 11:00.

Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu oraz zmianę treści SIWZ udostępniono w plikach poniżej.

 

 

W dniu 08.09.2014 r. Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy zamieszcza na stronie internetowej treść zapytań do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego i zmianą nr 2 treści SIWZ, w związku z powyższym zmienia się:

 

Termin składania ofert na dzień: 16.09.2014 r. godz. 10:45.

Termin otwarcia ofert na dzień: 16.09.2014r. godz. 11:00.

 

Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu (zmian nr 2) oraz treść zapytań z wyjaśnieniami i zmianą nr 2 treści SIWZ udostępniono w plikach poniżej.

 

W dniu 11.09.2014 r. Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy zamieszcza na stronie internetowej treść zapytań do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami, które udostępniono w plikach poniżej.

 

W dniu 12.09.2014 r. Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy zamieszcza na stronie internetowej treść zapytania do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami, które udostępniono w plikach poniżej.