W dniu 18.05.2015 r. Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174 a, 85-844 Bydgoszcz wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Rewitalizacja społeczno – gospodarcza Starego Fordonu – ETAP I”, zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego przekazaniu w dniu 18.05.2015 r. Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (UPUE) celem opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.U.E.).

Termin składania ofert upływa w dniu 29.06.2015 r., godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:30.

Zgodnie z art. 37 ust. 2 i art. 42 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (UPZP), Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zostanie udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (z wyjątkiem soboty, niedzieli oraz świąt).

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

1. ws. formalnych (dot. procedury przetargowej): Przemysław Mikołajczyk - tel.: +48 52-582-27-66, Fax: 48 52-582-27-77,

2. ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia): Magdalena Pakalska - tel.: +48 52-582-27-72.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Treść przekazanego OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU udostępniono w poniższym pliku.

 

W dniu 23.05.2015 r. (tj. w sobotę) w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2015/S 099-180319, zostało opublikowane Ogłoszenie o zamówieniu, w związku z tym, Zamawiający w dniu 25.05.2015 r. udostępnia na swojej stronie internetowej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Istotnych Warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami.

 W dniu 29.06.2015 r., Zamawiający zamieszcza informacje z sesji owarcia ofert z dnia 29.06.2015 r. godz. 10:30, której treść udostępniono w załączniku poniżej.

Zamawiający, w dniu 02.07.2015 r., unieważnił ww. postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego. Informacje o unieważnieniu postępowania wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym zamieszczono w zalączniku poniżej.