Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, w dniu 25.06.2015 r., wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Przebudowa nawierzchni betonowych i asfaltowych na terenie Miasta Bydgoszczy w ramach programu inicjatyw lokalnych pn.: „5/6” w 2015 r.,

zamieszczając Ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP). Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w BZP w dniu 25.06.2015 r. pod nr ogłoszenia 94009-2015.

Termin składania ofert: upływa w dniu 10.07.2015 r. o godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert o godz. 10:30.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:                                                

1. ws. formalnych (dot. procedury przetargowej): Przemysław Mikołajczyk - tel.: 0048 52  582 27 66,  fax: 0048 52 582 27 77,

2. ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia): Wiesław Siekierkowski - tel.: 0048 52  582 27 16.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej (e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Treść Ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami udostępniono w poniższych załącznikach.

 W dniu 10.07.2015 r., Zamawiający zamieszcza informacje z sesji owarcia ofert z dnia 10.07.2015 r. godz. 10:30, której treść udostępniono w załączniku poniżej.

W dniu 17.07.2015 r., Zamawiający zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na cześć 2 zamówienia pn.: Zadanie Nr 2 - Osiedle Okole.

W dniu 17.07.2015 r., Zamawiający zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na cześć 3 zamówienia pn.: Zadanie Nr 3 - Osiedle Śródmieście.

W dniu 17.07.2015 r., Zamawiający zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na cześć 1 zamówienia pn.: Zadanie Nr 1 - Osiedle Wyżyny.