W dniu 10.12.2015 r., Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174 a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Transport materiałów drogowych z załadunkiem w 2016 r.", zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Termin składania ofert upływa w dniu 18.12.2015 r., godz. 10:30.
Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert godz. 11:00.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
1. ws. formalnych (dot. procedury przetargowej): Mariola Jordan - tel.: 52-582-27-70, Przemysław Mikołajczyk - tel.: 52-582-27-97;
2. ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia): Jacek Piotrowski - tel.: 52-582-27-14 lub 15

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej (e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:
1. Ogłoszenie o zamówieniu BZP Nr 182623-2015 z dn. 10.12.2015,
2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami (057 SIWZ).

W dniu 21.12.2015 r., Zamawiający udostępnia w poniższym pliku informacje z sesji otwarcia ofert, która odbyła sie w dniu 18.12.2015 r. o godz. 11:00.

W dniu 29.12.2015 r., Zamawiający zamieszcz informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, której treść udostępniono w pliku poniżej.