W dniu 18.12.2015 r., Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174 a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Awaryjne remonty kanalizacji deszczowej  wraz z odtworzeniem nawierzchni  na terenie miasta Bydgoszczy w 2016 r.", zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

 

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. ogłoszenie o zamówieniu BZP 348294-2015 z dn. 18.12.2015 r.,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami (056 SIWZ).

 

Termin składania ofert upływa w dniu 04.01.2016 r., godz. 09:50.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:00.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

1. ws. formalnych (dot. procedury przetargowej):Lucyna Kleczkowska - tel.: 52-582-27-66;

2. ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia): Zenon Burzych - tel.: 52-582-27-18

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej (e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W dniu 28.12.2015 r. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej treść zapytań do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami. Treść w poniższym pliku.

W dniu 30.12.2015 r. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej treść zapytań do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami. Treść w poniższym pliku.

W dniu 20.01.2016 r., Zamawiający zamieszcz informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, której treść udostępniono w pliku poniżej.