W dniu 02.03.2016 r., Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174 a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Roboty awaryjno – utrzymaniowe na drogowych obiektach inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy”,zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:
1. 007 Ogłoszenie o zamówieniu BZP nr 21517_2016 z dn. 02.03.2016
2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami (007 SIWZ):


Termin składania ofert upływa w dniu 17.03.2016 r., godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:30.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej (e-mail):  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
1. ws. formalnych (dot. procedury przetargowej):

Przemysław Mikołajczyk - tel.: 52-582-27-97;

2. ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia):

Agata Jabłońska - tel.: 52-582-27-58,

Krzysztof Bonk – tel.: 52-582-27-59

W dniu 18.03.2016 r., Zamawiający udostępnia w poniższym pliku informacje z sesji otwarcia ofert, która odbyła sie w dniu 17.03.2016 r. o godz. 10:30.

W dniu 25.03.2016 r., Zamawiający zamieszcza, w poniższym pliku, informację o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 25.03.2016 r.