W dniu 10.03.2016 r., Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Kontrola biletów w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez ZDMiKP w Bydgoszczy, wraz z windykacją i egzekucją należności z tytułu jazdy bez ważnego biletu, w latach 2016-2020”- Nr sprawy 11/2016, zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego przekazaniu w dniu 10.03.2016 r. Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (UPUE) celem opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.U.E.).

Termin składania ofert upływa w dniu 20.04.2016 r., godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:30.

Zgodnie z art. 37 ust. 2 i art. 42 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (UPZP), Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zostanie udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (z wyjątkiem soboty, niedzieli oraz świąt).

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

1.ws. formalnych (dot. procedury przetargowej):

Przemysław Mikołajczyk - tel.: 0048 52 582 27 97,

2. ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia):

Edyta Radzieja - tel.: 0048 52 582 24 50,

Teresa Napierała - tel.: 0048 52 582 27 65.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Treść przekazanego OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU udostępniono w poniższym pliku.

W dniu 15.03.2016 r., w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DUUE) 2016/S 052-087213, zostało opublikowane Ogłoszenie o zamówieniu, w związku z tym, Zamawiający, w dniu 15.03.2016 r., zamieszcza na stronie przedmiotowe ogłoszenia oraz  Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami.

Treść opublikowanego ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ udostępniono w poniższych plikach.

W dniu 22.03.2016 r., Zamawiający, zamieszcza na stronie internetowej treść zapytań do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami z dnia 22.03.2016. Treść zapytań do SIWZ araz z wyjaśnieniami udostępniono w pliku poniżej.

W dniu 20.04.2015 r. Zamawiający zamieszcza w poniższym pliku „11 Informacje z sesji otwarcia ofert z dn. 20.04.2016", która odbyła się w dniu 20.04.2016 r. godz. 10:30.