W dniu 15.03.2016 r., Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174 a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu do 3,5 tony dla obwodów drogowych Zarządu Dróg i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy”,zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:
1. 006 Ogłoszenie o zamówieniu BZP 58450_2016 z dn. 15.03.2016
2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami (006 SIWZ):


Termin składania ofert upływa w dniu 23.03.2016 r., godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:30.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej (e-mail):  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
1. ws. formalnych (dot. procedury przetargowej):

Przemysław Mikołajczyk - tel.: 52-582-27-97;

2. ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia):

Grzegorz Trzciński - tel.: 52-582-27-95,

 

W dniu 18.03.2016 r. Zamawiający, zamieszcza na stronie internetowej treść zapytań do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami z dnia 18.03.2016. Treść zapytań do SIWZ araz z wyjaśnieniami udostępniono w pliku poniżej.

 

Zamawiający informuje, iż w dniu 24.03.2016 r. unieważnił ww. postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego. Informacje o unieważnieniu postępowania wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym zamieszczono w pliku poniżej.