Pełna nazwa zadania:
Ppostępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiot objęty jest Umową Ramową Nr 71/IR/16 zawartą w dniu 17.05.2016 r., pn.: „Przebudowa obiektu inżynierskiego w obszarze węzła drogowego drogi krajowej DK5 (ul. Jana Pawła II) z drogą powiatową nr 3034C (ul. Wojska Polskiego).

Szczegółowe informacje w załączeniu poniżej.