Pełna nazwa zadania brzmi: Przebudowa ciągów pieszych na terenie miasta Bydgoszczy w 2016 r. w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego:
Zadanie nr 1 - Przebudowa chodnika przy ul. Chrobrego od ul. Pomorskiej do
ul. Wileńskiej,
Zadanie nr 2 – Utwardzenie ciągu pieszego pomiędzy ul. Jędrzejowską i Nakielską,

Zadanie nr 3 – Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na Osiedlu Górzyskowo nr sprawy 033_2016

 

Termin składania ofert upływa w dniu 15.07.2016 r. o godz. 10:30