Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane pn.:

Przebudowa i modernizacja nawierzchni ulic w Bydgoszczy w 2016 roku – pakiet III

Numer sprawy: 040/2016

W dniu 26.07.2016 r., Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174 a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. ogłoszenie o zamówieniu BZP 158603-2016 z dn. 26.07.2016 r.,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami (040 SIWZ. zip - do pobrania w załącznikach poniżej, przy czym załącznik 1 do pobrania oddzielnie)

 

Termin składania ofert upływa w dniu 11.08.2016 r., godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:15.

 

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej (e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

1. ws. formalnych (dot. procedury przetargowej): Bogna Klimczewska - tel.: 52-582-27-97;

2. ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia): Ewa Juch lub Paweł Mierzwa - tel.: 52-582-27-14(15).

 

W dniu 04.08.2016 r. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej treść zapytań do SIWZ wraz z wyjaśnieniami i zmianą Nr 1 SIWZ, które udostępniono w plikach poniżej. Termin składania ofert nie ulega zmianie.

W dniu 11.08.2016 r., Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje z sesji otwarcia ofert, która odbyła się w dniu 11.08.2016 r. o godz. 10:15. Informacje udostępniono w pliku poniżej.

W dniu 31.08.2016 r. Zamawiający zamieszcza w poniższych plikach "Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty".