Cała nazwa zadania brzmi: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Przebudowa ciągów pieszych na terenie miasta Bydgoszczy w 2016 r. w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego:
Zadanie nr 1 - Przebudowa chodnika przy ul. Chrobrego od ul. Pomorskiej do ul. Wileńskiej,
Zadanie nr 2 – Utwardzenie ciągu pieszego pomiędzy ul. Jędrzejowską i Nakielska,
Zadanie nr 3 – Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na Osiedlu Górzyskowo nr sprawy 033/2016

Szczegółowe informacje w załączniku poniżej