Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu 15.09.2016 r. pod nr 309068-2016

 

Termin składania ofert upływa w dniu 23.09.2016 r. o godz. 10:30

Szczegółowe informacje w załącznikach poniżej.

W dniu 23 września 2016 r. Zamawiający dokonał otwarcia ofert. Jednocześnie zamieszcza informację zgodnie z art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.