Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu 25.10.2016 r pod nr 330342-2016

 

Termin składania ofert upływa w dniu 09.11.2016r. o godz. 10:30

 Termin składania ofert upływa w dniu 10.11.2016 r o godz. 09.00

Zamawiający w dniu 07.11.2016 r. zamieścił w pliku poniżej pytanie Wykonawcy i odpowiedź wraz z informacją o przesunięciu terminu składania ofert.

Zamawiający w dniu 10.11.2016 r. zamieścił w plikach poniżej informację z otwarcia ofert.

Szczegółowe informacje w załącznikach poniżej.