Ogłoszenie o zamówieniu na usługi pn.:

Świadczenie usług przewozowych na liniach tramwaju wodnego w Bydgoszczy w 2017 roku

Numer sprawy 006/2017

W dniu 10.03.2017 r. Zamawiający: Miasto Bydgoszcz, w którego imieniu i na rzecz działa Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej, w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP  nr 41555 z dn. 10.03.2017 r.,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami (006_SIWZ).

Termin składania ofert upływa w dniu 20.03.2017 r., godz. 09:30

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:00.

Osobami i uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

1.ws. formalnych (dot. procedury przetargowej): Katarzyna Robotnikowska - tel.: 52-582-27-66,

2.ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia): Magdalena Bonalska - tel.: 52-582-27-62,

Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Numer faks: +48 52-582-27-77.

W dniu 20 marca 2017 r. Zamawiający dokonał otwarcia ofert. Jednocześnie zamieszcza informację zgodnie z art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

W dniu 11.04.2017 r. Zamawiający zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty dla przedmiotowego zamówienia.