Ogłoszenie o zamówieniu na usługi pn.:

 

Budowa ulicy w ramach "Programu utwardzenia ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy" w systemie zaprojektuj-wybuduj część- Budowa ul. Siedleckiej

Numer sprawy 013/2017

W dniu 31.03.2017 r. Zamawiający: Miasto Bydgoszcz, w którego imieniu i na rzecz działa Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej, w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP  nr 56540 z dn. 31.03.2017 r.,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami (013_SIWZ),

3. Program funkcjonalno-użytkowy.7z

Termin składania ofert upływa w dniu 19.04.2017 r., godz. 09:30

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:00.

Osobami i uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

1.ws. formalnych (dot. procedury przetargowej): Katarzyna Robotnikowska - tel.: 52-582-27-66,

2.ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia): Marek Janiszewski - tel.: 52-582-27-20, Sebastian Kłobuchowski - tel.: 52-582-27-50

Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Numer faks: +48 52-582-27-77.

W dniu 19 kwietnia 2017 r. Zamawiający dokonał otwarcia ofert. Jednocześnie zamieszcza informację zgodnie z art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

W dniu 02.06.2017 r. Zamawiający zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty dla przedmiotowego zamówienia.