W dniu 26.04.2017 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174 a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

"Przebudowa  i modernizacja nawierzchni ulic w Bydgoszczy w 2017 roku – pakiet II",

zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu Nr 74635-2017 opublikowane w BZP w dn. 26.04.2017 r.,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami.

W dniu 04.05.2017 r., Zamawiający zamieszcza treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ z dnia 04.05.2017 r., które udostępnia w poniższych pliku.

Termin składania ofert upływa w dniu 11.05.2017 r., godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:30.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej (e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
1.ws. formalno- prawnych (dot. procedury przetargowej):
Przemysław Mikołajczyk - tel.: 52-582-27-97,

2.ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia):
Paweł Mierzwa - tel.: 52-582-27-14 (15),
Ewa Jucha - tel.: 52-582-27-22.

W dniu 11.05.2017 r., Zamawiający zamieszcza informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 UPZP.

W dniu 26.05.2017 r., Zamawiający, w poniższym pliku, zamieszcza informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty