Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu 24.05.2017 r.pod nr 516025-2017

Termin składania ofert upływa 08.06.2017 r. o godz. 10:30

Termin otwarcia ofert: 08.06.2017r. godz.11:00

 

Szczegółowe informacje w załącznikach poniżej

Poniżej Zamawiający zamieszcza informację z sesji otwarcia ofert.

W pliku poniżej Zamawiający zamieszcza informację o wyborze oferty najkorzystniejszej