Ogłoszenie o zamówieniu na usługi pn.:

Monitorowanie i czyszczenie kanalizacji deszczowej, ulicznej na terenie miasta Bydgoszczy w 2017 r.

Numer sprawy 022/2017

W dniu 26.05.2017 r. Zamawiający: Miasto Bydgoszcz, w którego imieniu i na rzecz działa Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej, w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP nr 519143-N-2017 z dn. 26.05.2017 r.,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami (022_2017 SIWZ z załącznikami),

 

Termin składania ofert upływa w dniu 05.06.2017 r., godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 11:30.

 

Osobami i uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

1.ws. formalnych (dot. procedury przetargowej): Monika Konopka - tel.: 52-582-27-69,

2.ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia): Janina Jodkowska - tel.: 52-582-27-22,

Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Numer faks: +48 52-582-27-77.

 

W dniu 05.06.2017 r., Zamawiajacy w plikach poniżej zamieszcza informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 UPZP.

W dniu 13.06.2017 r., Zamawiający w plikach poniżej zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.