Budowa ulic i miejsc parkingowych na terenie miasta Bydgoszczy w ramach programu Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego - Część 3 „Budowa drogi dojazdowej, modernizacja chodnika oraz nowych miejsc postojowych przy budynku przy ul. Morskiej 2 na oś. Bartodzieje” etap I

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu 05.06.2017 r.

Szczegółowe informacje w załącznikach poniżej.

 

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

 

1.  ws. formalnych (dot. procedury przetargowej):  Marlena Krzyżaniak - tel.: 52-582-27-69,

2.  ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia):Anna Adamczaktel.: 48 52-582-27-50

 

Termin składania ofert upływa w dniu 20.06.2017 r. godz. 10:30.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 20.06.2017 r. godz. 11:00.

 

W pliku poniżej Zamawiający zamieszcza informację z sesji otwarcia ofert.

W pliku poniżej Zamawiający zamieszcza informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej.