Nazwa zadania: Bydgoski Rower Aglomeracyjny na lata 2018-2020.

Znak sprawy: 014/2017

W dniu 26.06.2017 r. Zamawiający: Miasto Bydgoszcz, w którego imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.U.E).

W związku z powyższym, Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej, w poniższych plikach:
1. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dz.U.U.E. Nr 2017/S 119-240015 w dniu 24.06.2017 r.,
2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami (014_SIWZ).

Zamawiający informuje, że instrukcja wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), o którym mowa w SIWZ jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod linkiem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia

Termin składania ofert upływa w dniu 07.08.2017 r., godz. 10:00,
Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:30.

 Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

1.  ws. formalnych (dot. procedury przetargowej):
Monika Konopka          - tel.: +48 52-582-27-97, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2.  ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia):
Wojciech Nalazek         - tel.: +48 52-582-27-74;
Tomasz Joachimiak       - tel.: +48 52-582-27-35.
 

Zamawiający informuje, że w dniu 06.07.2017 r. do Zamawiającego wpłynęło odwołanie.

Działając na podstawie art. 185 ust. 1 UPZP, Zamawiający w dniu 07.07.2017 r. zamieszcza kopię wniesionego odwołania oraz wzywa wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. Kopię odwołania wraz z wezwaniem do przystąpienia do postępowania odwoławczego zamieszczono w plikach poniżej.

W dniu 18.07.2017 r., Zamawiający w plikach poniżej zamieszcza odpowiedź Zamawiającego na odwołanie dot. treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na "Bydgoski Rower Aglomeracyjny na lata 2018-2020".

W dniu 21.07.2017 r., Zamawiający w plikach poniżej zamieszcza informację o zniesieniu posiedzenia KIO i umorzeniu postępowania odwoławczego.

W dniu 31.07.2017 r., Zamawiający w plikach poniżej zamieszcza treść zapytań do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami, Zmianą Nr 1 treści SIWZ oraz ujednoliconą treść SIWZ wraz z załącznikami - uwaga - do odczytu potrzebna jest najnowsza wersja darmowego programu 7z.

W związku z tym, obowiązują nowe terminy składania i otwarcia ofert, tj.:

Termin składania ofert upływa w dniu 18.08.2017 r., godz. 09:30.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:00.

W dniu 02.08.2017 r., Zamawiający w plikach poniżej zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, przekazane Urzędowi Publikacji Europejskiej w dniu 31.07.2017 r., opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 02.08.2017 r.
 
W dniu 03.08.2017 r., Zamawiający w plikach poniżej zamieszcza treść zapytań do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami, zamieszczone na stronie internetowej w miejscu udostępnienia SIWZ w dniu 03.08.2017 r.
 
W dniu 10.08.2017 r., Zamawiający w plikach poniżej zamieszcza treść zapytań do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami, Zmianą Nr 2 treści SIWZ oraz dostarcza formularz ofertowy "ZAMIENNY".
 

W związku z tym, obowiązują nowe terminy składania i otwarcia ofert, tj.:

Termin składania ofert upływa w dniu 21.08.2017 r., godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:30.

W dniu 11.08.2017 r., Zamawiający w plikach poniżej zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, przekazane Urzędowi Publikacji Europejskiej w dniu 10.08.2017 r., opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 11.08.2017 r.   

W dniu 17.08.2017 r., Zamawiający w plikach poniżej zamieszcza treść zapytań do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami (014_treść zapytań wraz z wyjaśnieniami z dn. 17.08.2017 r.). Powyższa informacja nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu oraz nie wymaga dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach. Termin składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

W dniu 21.08.2017 r., Zamawiający, w pliku poniżej, zamieszcza informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 UPZP.

W dniu 03.11.2017 r., Zamawiający, w plikach poniżej, zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W dniu 28.12.2017 r., Zamawiający, w plikach poniżej, zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.