W dniu 30.06.2017 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Przebudowa ulicy wraz z budową infrastruktury dla transportu publicznego w ul. Gdańskiej w Bydgoszczy (na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej „Myślęcinek"),

zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 543066-N-2017 zamieszczone w BZP w dn. 30.06.2017 r.,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (029_2017 SIWZ) wraz z załącznikami,

3. Program funkcjonalno-użytkowy (029_2017 - zal 7 - PFU).

Termin składania ofert upływa w dniu: 17.07.2017 r., godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:30.

W dniu 13.07.2017 r., Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert i odpowiednio zmienia treść SIWZ i Ogłoszenia o zamówieniu. W poniższych plikach Zamawiający udostępnia ZMIANĘ Nr 1 treści SIWZ z dn. 13.07.2017 r. oraz zmianę ogłoszenia o zamówieniu nr 500003468-N-2017 zamieszczoną w BZP w dniu 13.07.2017 r.

Nowe, obowiązujące terminy:

Termin składania ofert upływa w dniu: 27.07.2017 r., godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:30.

 

W dniu 25.07.2017 r., Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert i odpowiednio zmienia treść SIWZ i Ogłoszenia o zamówieniu. W poniższych plikach Zamawiający udostępnia ZMIANĘ Nr 2 treści SIWZ z dn. 25.07.2017 r. oraz zmianę ogłoszenie o zamówieniu nr 500005085-N-2017 zamieszczoną w BZP w dniu 25.07.2017 r. (029_ZMIANA NR 2 treści SIWZ z dnia 25.07.2017.zip)

Nowe, obowiązujące terminy:

Termin składania ofert upływa w dniu: 31.07.2017 r., godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:30.

W dniu 28.07.2017 r., Zamawiający zamieszcza Treść zapytań do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami i Zmianą NR 3 treści SIWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP nr 500005718-N-2017 z dnia 28.07.2017 r., które udostępniono w pliku poniżej (029_wyjaśnienia i Zmiana Nr 3 treści SIWZ z dn.28.07.2017.7z) - uwaga - do odczytu potrzebna jest najnowsza wersja darmowego programu 7z.

 Nowe, obowiązujące terminy:

 Termin składania ofert upływa w dniu: 04.08.2017 r., godz. 10:00.

 Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:30.

W dniu 02.08.2017 r., Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert i odpowiednio zmienia treść SIWZ i Ogłoszenia o zamówieniu. W poniższych plikach Zamawiający udostępnia ZMIANĘ Nr 4 treści SIWZ z dn. 02.08.2017 r. oraz zmianę ogłoszenia o zamówieniu nr 500007731-N-2017 zamieszczoną w BZP w dniu 02.08.2017 r.

Nowe, obowiązujące terminy:

Termin składania ofert upływa w dniu: 16.08.2017 r., godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:30.

W dniu 11.08.2017 r., Zamawiający zamieszcza treść zapytań do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami i ZMIANĄ NR 5 treści SIWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500011981-N-2017 zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.08.2017 r., które udostępniono w plikach poniżej.

Nowe, obowiązujące terminy:

Termin składania ofert upływa w dniu: 18.08.2017 r., godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:30.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

1. ws. formalno- prawnych (dot. procedury przetargowej): Przemysław Mikołajczyk - tel.: (52) 582 27 97,

2. ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia):

Jakub Czwarno  (opracowanie dokumentacji projektowej) - tel.: (52) 582 27 72,

Sebastian Kłobuchowski (realizacja robór budowlanych) – tel. (52) 582 27 50.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej (e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W dniu 21.08.2017 r., Zamawiający, w poniższym pliku zamieszcza informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 UPZP.

W dniu 30.10.2017 r., Zamawiający, w poniższym pliku, zamieszcza informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty.