W dniu 26.02.2018 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Modernizacja zabezpieczeń układów napędowych zwrotnic tramwajowych najazdowych elektrohydraulicznych na terenie miasta Bydgoszcz w systemie zaprojektuj i wybuduj

zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu Nr 523101-N-2018 zamieszczone w BZP w dn. 26.02.2018 r.,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia z załącznikami (007_2018 SIWZ).

Termin składania ofert upływa w dniu: 13.03.2018 r., godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:30.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej 
(e-mail):
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

1. ws. formalno- prawnych (dot. procedury przetargowej):

Julia Szałata - tel.: (52) 582 27 70,

2. ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia):

Michał Kasperek -  tel.: +48 52-582-27-96,

Grzegorz Belter -  tel.: +48 52-582-27-67,

 

W dniu 14.03.2018 r. Zamawiający, w pliku poniżej zamieszcza informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 UPZP.

 

W dniu 12.04.2018 r., Zamawiający, w poniższym pliku, zamieszcza informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty.