Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane pn.:

Przebudowa infrastruktury transportu szynowego w ciągu ul. Wojska Polskiego od pętli Magnuszewska do węzła komunikacyjnego Wojska Polskiego, Szpitalna, Szarych Szeregów, Bełzy.

Numer sprawy: 001/2018

W dniu 13.03.2018 r. Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.U.E).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej, w poniższych plikach:
1. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DzUUE w dniu 13.03.2018 r., Numer ogłoszenia 2018/S 050-109799,
2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami (001_2018 SIWZ z załacznikami 2-8), przy czym załącznik 1 do SIWZ - DP+SST, stanowi odzielny plik.

Zamawiający informuje, że instrukcja wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), o którym mowa w SIWZ jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod linkiem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia

Termin składania ofert upływa w dniu 19.04.2018 r., godz. 12:45.
Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 13:00.

Osobami i uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
1. ws. formalnych (dot. procedury przetargowej): Bogna Klimczewska - tel.: +48 52-582-27-97,
2. ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia): Michał Kasperek - tel.: +48 52-582-27-96.

Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Numer faks: +48 52-582-27-77.

W dniu 19.03.2018 r. Zamawiający w poniższych plikach zamieszcza zmianę ogłoszenia o zamówieniu opublikowaną w Dz.U.U.E. Nr 2018/S 054-118920 w dniu 17.03.2018 r. (sobota). Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu w treści odpowiadającej treści SIWZ dokonane z zachowaniem terminu określonego w art. 12a ust. 2 pkt 1 UPZP.

W dniu 22.03.2018 r. Zamawiający w poniższych plikach zamieszcza ZMIANĘ Nr 1 SIWZ w zakresie zmiany terminu składania i otwarcia ofert, stanowiącą dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 12a ust. 2 pkt 1 UPZP. Jednocześnie stosowną zmianę przekazano do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (UPUE).

Nowe, obowiązujące terminy:

Termin składania ofert upływa w dniu 20.04.2018 r., godz. 12:45.
Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 13:00.

W dniu 26.03.2018 r. Zamawiającyw poniższych plikach zamieszcza zmianę ogłoszenia o zamówieniu opublikowaną w Dz.U.U.E. Nr 2018/S 059-129717 w dniu 24.03.2018 r. (sobota). Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu w celu dopełnienia obowiązku wynikającego z art. 12a ust. 2 pkt 1 UPZP.

W dniu 13.04.2018 r. Zamawiający w poniższych plikach zamieszcza Wyjaśnienia i ZMIANĘ Nr 2 SIWZ. Jednocześnie stosowną zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu w zakresie zmiany warunku udziału w postępowaniu oraz zmiany terminu składania i otwarcia ofert, z zachowaniem terminu wynikającego z art. 12a ust. 2 pkt 1 UPZP, przekazano do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (UPUE).

Nowe, obowiązujące terminy:

Termin składania ofert upływa w dniu 30.04.2018 r., godz. 12:45.
Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 13:00.

W dniu 17.04.2018 r. Zamawiającyw poniższych plikach zamieszcza zmianę ogłoszenia o zamówieniu opublikowaną w Dz.U.U.E. Nr 2018/S 074-163676 w dniu 17.04.2018 r.

W dniu 19.04.2018 r. Zamawiający w poniższych plikach zamieszcza Wyjaśnienia i ZMIANĘ Nr 3 SIWZ. Jednocześnie stosowną zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu w zakresie zmiany warunku udziału w postępowaniu (ponowna publikacja) oraz zmiany terminu składania i otwarcia ofert, z zachowaniem terminu wynikającego z art. 12a ust. 2 pkt 1 UPZP, przekazano do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (UPUE).

Nowe, obowiązujące terminy:

Termin składania ofert upływa w dniu 07.05.2018 r., godz. 12:45.
Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 13:00.

W dniu 24.04.2018 r. Zamawiającyw poniższych plikach zamieszcza zmianę ogłoszenia o zamówieniu opublikowaną w Dz.U.U.E. Nr 2018/S 079-175929 w dniu 24.04.2018 r.

W dniu 27.04.2018 r. Zamawiający w poniższych plikach zamieszcza Wyjaśnienia i ZMIANĘ Nr 4 SIWZ. Jednocześnie stosowną zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu w zakresie zmiany terminu składania i otwarcia ofert przekazano do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (UPUE).

Nowe, obowiązujące terminy:

Termin składania ofert upływa w dniu 09.05.2018 r., godz. 12:45.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 13:00.

W dniu 30.04.2018 r. Zamawiającyw poniższych plikach zamieszcza zmianę ogłoszenia o zamówieniu opublikowaną w Dz.U.U.E. Nr 2018/S 083-186339 w dniu 28.04.2018 r. (sobota)

W dniu 09.05.2018 r., Zamawiający, w poniższym pliku zamieszcza informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 UPZP.

W dniu 12.06.2018 r. Zamawiający zamieszcza w poniższych plikach "Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty", zgodnie z art. 92 ust. 2 UPZP.