Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczzone w BZP w dniu 14.03.2018 r.

Termin składania ofert upływa w dniu 22.03.2018 r. o godz. 10:30

Termin otwarcia ofert: 22.03.2018 r. o godz. 11:00

Szczegółowe informacje w załącznikach poniżej.

W dniu 22.03.2018 r. Zamawiający zamieścił informacje z sesji otwarcia ofert.

W dniu 17.04.2018 r. Zamawiający zamieścił informację o wyborze oferty najkorzystniejszej