W dniu 30.03.2018 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Opracowanie koncepcji projektowej wraz z projektem funkcjonalnym systemu ITS dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowa systemu Park and Ride wraz z realizacją infrastruktury technicznej w Bydgoszczy",

zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP Nr 538795-N-2018 z dnia 30.03.2018 r.,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami.

Termin składania ofert upływa w dniu 12.04.2018 r., godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:30.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej (e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
1. ws. formalnych (dot. procedury przetargowej):
Alicja Kruszczyńska - tel.: +48 52-582-27-42,
2. ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia):
Przemysław Szyszłow - tel.: +48 52-582-27-45
Mateusz Sznajdrowski . tel.: +48 52-582-27-75

W dniu 09.04.2018 r. Zamawiający w poniższych plikach zamieszcza ZMIANĘ Nr 1 SIWZ w zakresie zmiany terminu składania i otwarcia ofert wraz ze zmianą ogłioszenia o zamówieniu w tym zakresie.

Nowe, obowiązujące terminy:

Termin składania ofert upływa w dniu 17.04.2018 r., godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:30.

 W dniu 10.04.2018 r., Zamawiający zamieszcza Treść zapytań do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami i ZMIANĄ NR 2 treści SIWZ, które udostępniono w pliku poniżej.

W dniu 17.04.2018 r., Zamawiający, w pliku poniżej, zamieszcza informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 UPZP (008_2018 informacja z sesji otwarcia ofert 17_04_2018.pdf).

 W dniu 30.05.2018 r., Zamawiający, w poniższym pliku, zamieszcza informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty.