W dniu 23.04.2018 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Przebudowa i modernizacja nawierzchni ulic w 2018 roku – przebudowa skrzyżowań: Fordońska – Inflancka i Fordońska - Niewiteckiego",

zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP Nr 548362-N-2018 z dnia 23.04.2018 r.,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami.

Termin składania ofert upływa w dniu 08.05.2018 r., godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:30.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej
(e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
1. ws. formalno- prawnych (dot. procedury przetargowej):    Aneta Bartkowiak - tel.: (52) 582 27 76,

2. ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia):

   branża drogowa: Zenon Burzych                               - tel.: +48 52-582-27-18,

   branża elektroenergetyczna: Dariusz Radzimski         - tel.: +48 52-582-27-01,

   branża sanitarna: Radosław Kochanowski                   - tel.: +48 52-582-27-20.

W dniu 27.04.2018 r. Zamawiający w poniższych plikach zamieszcza ZMIANĘ Nr 1 treści SIWZ oraz zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu w związku z przedłużeniem terminu składania ofert.

Nowe, obowiązujące terminy:

Termin składania ofert upływa w dniu 09.05.2018 r., godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:30.

 

W dniu 09.05.2018 r., Zamawiający, w pliku poniżej, zamieszcza informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 UPZP.

Zamawiający informuje, że w dniu 25.05.2018 r. unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym zamieszczono w pliku poniżej.