Zamawiający w dniu 09.05.2018 r. zamieścił w BZP ogłoszenie o zamówieniu.

W plikach poniżej Zamawiający zamieszcza SIWZ wraz z załacznikami.

Szczegółowe informacje w załącznikach.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

1.  ws. formalnych (dot. procedury przetargowej):

Tomasz Szymański       - tel.: +48 52-582-27-70,

2.  ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia):

Michał Delmaczyński          - tel.: +48 52-582-27- 59;

Termin składania ofert upływa w dniu 24.05.2018 r. o godz. 9:45

Termin otwarcia w dniu składania ofert o godz. 10:00

W dniu 11.05.2018 r. Zamawiający w poniższych plikach zamieszcza ZMIANĘ Nr 1 treści SIWZ.

W dniu 24.05.2018 r., Zamawiający w pliku poniżej zamieszcza informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 UPZP.

W dniu 21.06.2018 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.