Ogłoszenie o zamówieniu na dostawy pn.:

Dostawa i montaż 500 stojaków rowerowych na terenie Miasta Bydgoszczy wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej

Numer sprawy: 031/2018

 

W dniu 15.06.2018 r. Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego publikacji w Biuletynie zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej, w poniższych plikach:
1. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP w dniu 15.06.2018 r., Numer ogłoszenia 574071-N-2018,
2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami (031_2018 SIWZ z załacznikami 2-8), przy czym w odzielnych plikach zamiesczono: 
               - załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ  oraz
               - załacznik nr 7 do SIWZ - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO).

Termin składania ofert upływa w dniu 26.06.2018 r., godz. 12:45.
Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 13:00.

 Osobami i uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
1. ws. formalnych (dot. procedury przetargowej): Bogna Klimczewska - tel.: +48 52-582-27-97,
2. ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia): Tomasz Joachimiak - tel.: +48 52-582-27-35.

Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Numer faks: +48 52-582-27-77.

 W dniu 22.06.2018 r. Zamawiający w poniższych plikach zamieszcza Wyjaśnienia treści SIWZ.

W dniu 27.06.2018 r. Zamawiający, w poniższym pliku zamieszcza informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 UPZP.

W dniu 13.07.2018 r. Zamawiający zamieszcza w poniższych plikach "Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty", zgodnie z art. 92 ust. 2 UPZP.