Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamuieszczone w BZP w dniu 15.06.2018 r.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

1.  ws. formalnych (dot. procedury przetargowej):

Marlena Krzyżaniak         - tel.: +48 52-582-27-69

2.  ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia):

Dariusz Radzimski          - tel.: +48 52 582-27-01

 

Termin otwarcia w dniu składania o godz. 11:00.

 

Termin skłądania ofert upływa w dniu 02.07.2018r. o godz. 10:30

Termin skłądania ofert upływa w dniu 04.07.2018r. o godz. 10:30

Szczegółowe informacje w plikach poniżej.

W dniu 28. 06.2018 r. Zamawiajacy w plikach poniżej zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz odpowiedzi na pytania Wykonawców.

 

W dniu 04.07.2018 r. Zamawiający zamieścił informacje z sesji otwarcia ofert.

W dniu 17.07.2018 r. Zamawiający w pliku poniżej zamieścił informację o wyborze oferty najkorzystniejszej