W dniu 18.01.2019 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa chodników na terenie Miasta Bydgoszczy w 2019 r.". Nr sprawy 005/2019,

zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP nr 505202-N-2019 z dnia 18.01.2019 r.,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (005_2019 SIWZ) wraz z załącznikami.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

1.ws. formalnych (dot. procedury przetargowej): Przemysław Mikołajczyk - tel.: +48 52-582-27-97,

2.ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia):

Wiesław Siekierkowski - tel.: +48 52-582-27-16,
Jacek Bartkowiak - tel.: +48 52-582-27-16.

Termin składania ofert upływa w dniu: 04.02.2019 r., godz. 10:30

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:45

W dniu 04.02.2019 r., Zamawiający, w pliku poniżej, zamieszcza informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 UPZP.

W dniu 22.02.2019 r., Zamawiający w pliku poniżej zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.