W dniu 05.03.2019 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Stabilizacja nawierzchni dróg gruntowych płytami ażurowymi na terenie miasta Bydgoszczy w 2019 r.

zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu Nr 520605-N-2019 zamieszczone w BZP w dn. 05.03.2019 r.,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia z załącznikami (012_2019 SIWZ + załączniki).

Termin składania ofert upływa w dniu: 20.03.2019 r., godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:30

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

1. ws. formalno- prawnych (dot. procedury przetargowej):

Julia Szałata - tel.: 52-582-27-69,

2. ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia):

Jacek Bartkowiak - tel.: 52-582-27-16,

Wiesław Siekierkowski - tel.: 52-582-27-16.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej 
(e-mail):
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

W dniu 14.03.2019r. Zamawiający w poniższych plikach zamieszcza wyjaśnienia, zmianę Nr 1 treści SIWZ wraz z załącznikami oraz zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu (012_20~1.7Z).

W związku z tym obowiązuje nowy termin składania/otwarcia ofert tj.:

Termin składania ofert upływa w dniu: 21.03.2019 r., godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:30

 

W dniu 21.03.2019 r., Zamawiający, w pliku poniżej, zamieszcza informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 UPZP.

W dniu 03.04.2019 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.