W dniu 04.08.2021 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275) pn.:Naprawa sterowania zwrotnicy tramwajowej zlokalizowanej na rondzie Jagiellonów w Bydgoszczy, uszkodzonego w ramach dewastacji

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2021/BZP 00136495/ 01 w dniu 04.08.2021 r.

 https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/491997