W dniu 01.12.2021 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieorganicznego pn.:

"Uruchomienie, zarządzanie i kompleksowa eksploatacja systemu najmu rowerów publicznych "Bydgoski Rower Aglomeracyjny 2022" sprzętem używanym"

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 26.11.2021 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2021/S 233-613982 w dniu 01.12.2021 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem:

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/545573

ID postępowania: 545573