W dniu 20.12.2021 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275) pn.:
„Utrzymanie w stałej sprawności technicznej infokiosków na terenie Miasta Bydgoszczy w 2022 r."
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr Ogłoszenie nr 2021/BZP 00322490/01 w dniu 20.12.2021 r.
Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/554699


ID postępowania: 554699