W dniu 28.12.2021 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieorganicznego pn.:

Usługa utrzymania w stałej sprawności (ciągłej pracy) urządzeń działających w ramach systemu ITS w Bydgoszczy w 2022 roku, nr sprawy 056/2021.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 23.12.2021 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2021/S 252-670593 w dniu 28.12.2021 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/557132

ID postępowania: (ID 557132)