W dniu 01.02.2022 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275) pn.:
"Budowa ulic: Sowia, Strusia, Kogucia, Gradowa, Rajdowa w Bydgoszczy w systemie projektuj i buduj"


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00042909/01 z dnia 2022-02-01.
Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem: 568223

https://platformazakupowa.pl/transakcja/568223